کنگ فو با که می جنگد؟

کنگ فو با که می جنگد؟ در نگاه ظاهری کنگ فو برای کسب توفیق پیروزی در نزاع و درگیری تن به تن است؛ اين نگاه ظاهري از جنبه واقعي هم غلط نيست اما اگر بخواهيم[…]

بیشتر بدانید …

تاریخچه کنگ فوی ایرانی

همانطور که در مطالب قبلی به اختصار اشاره شد،هنرهای رزمی ایرانیان باستان به ایران پیش از آریایی ها باز می گردد. گواه این مدعا نقش قابل توجه اعداد ۵، ۸ و ۹ در فنون و[…]

بیشتر بدانید …

هنر رزم ایرانی

به نام خداوند جان و خرد.کنگ فو همان هنر رزم ایرانیست كنگ فو راه زندگيست و راه جوانی و شادی روح است. همانطور كه در رهنمون هاي اديان الهی اشاره شده و خداوند بر پيامبران[…]

بیشتر بدانید …

هدف از آموختن کونگفوچیست؟

“همانطور که پیشترنیزبدان اشاره شدمتاسفانه امروزه هنرهای رزمی و کونگفو به ورطه ی اجحاف گماشته شده و غالبا افرادبطن و آموزه های این هنررا نشناخته اند و حتی این عدم شناخت در میان کسانی که[…]

بیشتر بدانید …

کونگ فوی 5 حیوان

هنرهای رزمی اصیل بر(5)سبک مختلف دسته بندی میشود که هریک دارای خصایص انحصاریست که ژرفا و جوهر مایه این هنر را با روح زنده در طبیعت و قوات جاری در کائنات پیوند میزند:این 5 سبک[…]

بیشتر بدانید …

كنگ فوی ايرانی

به نام خداوند جان و خرد كنگ فو ي ايراني كنگ فو راه زندگيست و راه جواني و شادي روح است. همانطور كه در رهنمون هاي اديان الهي اشاره شده و خداوند بر پيامبران راستينش[…]

بیشتر بدانید …

منشاء کنگ فو کجاست؟

کنگ فو را امروزه اغلب ورزشی رزمی میدانند که از کشور چین به سایر کشور ها صادر شده است کنگ فو تنها یک ورزش نیست! کنگ فو مجموعه ای از تعالیم است که روح  و[…]

بیشتر بدانید …

راه جوانی

راه جوانی: يكي از مهمترين مواردي كه در طول زندگي بشر بر اين كره خاكي مورد توجهش واقع شده “جواني” و “چكونه بيشتر جوان ماندن” است. انسان همواره از پيري گريزان بوده و البته كه[…]

بیشتر بدانید …