راه جوانی

راه جوانی:
يكي از مهمترين مواردي كه در طول زندگي بشر بر اين كره خاكي مورد توجهش واقع شده “جواني” و “چكونه بيشتر جوان ماندن” است.
انسان همواره از پيري گريزان بوده و البته كه در قالب خاكيش او را از اين  جبر و مشيت الهي هيچ گريزي نبوده است!
ولي اگر زندگاني، تنها در اين تن خاكي خلاصه نشود راز اين جاودانگي آشكار خواهد شد.
جسم ما فاني است ولي روح ما از نفس خداونديست.

اما آيا روح آدمي در در جسم فربه و بي تحرك مي تواند شاد باشد و جواني خود را نمايان سازد!؟ انساني كه تنها به خوردن و خوابيدن و تن پروري انديشيده باشد در واقع فنا را براي خويش به ارمغان آورده است و سوداي جواني را بايد با خود به گور خاكي ببرد

دست يازيدن بر آرزوي شاد زيستن و جواني در تحرك و پويايي دوشادوش روح و جسم خلاصه ميشود.

كنگ فو يكي از مسيرهايي كه در ظاهر در مسير پرورش جسمي قدم برداشتن را تدايي ميكند اما در مسيرهاي روحاني پيش رفتن را در خود مستتر دارد.
” از مسيرهاي جسماني بجستي، بر مسيرهاي روحاني رسيدي”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *