منشاء کنگ فو کجاست؟

کنگ فو را امروزه اغلب ورزشی رزمی میدانند که از کشور چین به سایر کشور ها صادر شده است

کنگ فو تنها یک ورزش نیست!
کنگ فو مجموعه ای از تعالیم است که روح  و جسم انسان را در کنار هم و به کمک هم به تعالی می رساند. حسن جسم ورزیده را به ملاحت روح بیدار متفق می سازد تا جهان را به این اتفاق توان گرفت. «حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان می توان گرفت»
این تعالیم در گذشته های بسیار دور در سرزمین پهناور ایران متولد شده است.
مرزهای ایران کهن از کرانه های دریای مدیترانه تا سین کیانگ و از آبهای گرم نیلگون خلیج فارس تا جنوب سیبری گسترده بوده است و امروزه اشتراکات فرهنگی مردمانش گواهی بر این مدعاست. مرزهای سیاسی امروز نمی تواند برای این فرهنگ مشترک جدایشی باشد.
ایران را برخی از زمان مهاجرت آریایی ها مفروض میدانند اما حقیقت آنست که اشتراکات فرهنگی امروز و آثار مکشوفه در محوطه های باستانی این گستره جغرافیایی، سابقه ایران را به روزگارانی کهن تر از ورود آرایی ها می رساند.
تعالیم کنگ فو مشتمل است بر تمرینات جسمی و روحی و در حقیقت راه جوانی و شاد زیستن است. راه دوری از سلطه ذهن، راه تقویت جسم و راهی برای شکر نعمت سلامت است تا خداوند نعمتت افزون کند.

قسمتی این تعالیم امروزه در غالب تعالیم  یوگا در کشور هند و پاره ای دیگر در غالب کنگ فوی شائولین در کشور چین امروزی به حیات خود ادامه میدهد. اما از آن روزگاران تا کنون فنون کنگ فوی اصیل و سنتی به کمک آموزش سینه به سینه  در موطن اصلی خودش زنده مانده و به رسم استاد شاگردی به دست ما رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *